Klik hier voor onze Quickscan. In deze scan komt naar voren welke verduurzamingsmaatregelen er voor u mogelijk zijn.

Onze Visie van Theorie naar Praktijk

Eagle Energy implementeert de driestapsstrategie van de Trias Energetica. Deze strategie is ontwikkeld door de TU Delft en internationaal geïntroduceerd door NOVEM (Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu). De strategie biedt duidelijke richtlijnen om een duurzaam en voordelig resultaat te bereiken.

De Trias Energetica kijkt eerst naar het bestaande energieverbruik en de mogelijkheden die te beperken. Na de optimalisatie van dit verbruik wordt gekeken naar duurzame energie en energie uit reststromen. Pas tijdens de laatste stap worden fossiele brandstoffen, op een efficiënte manier, ingezet. Als we de theorie naar praktijk vertalen resulteert dit in de volgende stappen:

Stap 1: Beperk de bestaande energievraag.

De eerste stap richt zich op het aanpassen van bestaande bouwkundige- en installatietechnische maatregelen, met een lagere energiebehoefte als doel. Deze passieve maatregelen zijn energieneutraal en kunnen zowel bij nieuwbouw als renovatie worden toegepast. Een aantal van de vele mogelijkheden zijn:

 • het optimaliseren en verduurzamen van systemen met een hoge energiebehoefte, zoals verwarmingsinstallaties;
 • het toepassen van een goede zone-regeling en een passende regelstrategie waarmee tot 40% besparing op gasverbruik kan worden behaald;
 • het gebruik van hoogwaardige isolatie zoals HR+++ glas;
 • het gebruik van natuurlijk daglicht.

Stap 2: Gebruik waar mogelijk duurzame energiebronnen en energie uit reststromen.

Tijdens de tweede stap worden duurzame energie en/of energie uit reststromen gebruikt voor een duurzaam resultaat. Onderstaand een aantal voorbeelden van duurzame methoden:

 • Warmteterugwinning: maak gebruik van energie en warmte die het gebouw verlaat, bijvoorbeeld door ventilatie.
 • Restwarmte: maak gebruik van restwarmte die vrijkomt tijdens industriële processen in het pand, zoals uit stook- en serverruimtes.
 • Zelf opwekken: maak gebruik van zonnepanelen en zonneboilers of windturbines om duurzame energie op te wekken.
 • Warmte-koude opslag: maak gebruik van systemen die warmte en/of koude kunnen afvoeren en opslaan in de bodem voor later gebruik.

Stap 3: Gebruik fossiele brandstoffen efficiënt en compenseer met duurzame energie.

Wanneer de bestaande energievraag is beperkt en duurzame methoden zijn toegepast is het noodzaak om bestaande installaties efficiënt in te regelen. Op deze manier wordt het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch beperkt. Denk aan oplossingen als:

 • het gebruik van HR-installaties;
 • het gebruik van een passende zone-regeling in combinatie met  dynamisch-hydronisch balanceren van bestaande verwarmingsinstallaties bespaart tot 40% op het gasverbruik;
 • het gebruik van regelbare verlichting in combinatie met zaken als een daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie;
 • het gebruik van energiezuinige apparaten om de behoefte aan koeling af te laten nemen.

Quickscan

In onze Quickscan komt naar voren welke verduurzamingsmaatregelen er mogelijk zijn. Tevens is per maatregel een geschat besparingspotentieel en kostenraming van de investering opgenomen. Het potentieel en de kostenraming zijn gebaseerd op kengetallen en onze ervaring.

  Uw bericht

  [recaptcha size:compact]