Klik hier voor onze Quickscan. In deze scan komt naar voren welke verduurzamingsmaatregelen er voor u mogelijk zijn.

Werkwijze

1. Kennismaking

Tijdens het kennismakingsgesprek met een van onze energieadviseurs brengen wij uw doelstellingen vakkundig in kaart. Ook demonstreren wij hoe onze expertise uw wensen kan verwezenlijken. Eagle Energy heeft uitgebreide kennis in huis op het gebied van verduurzaming, wettelijke kaders, ontwikkelingen en financiën. Op deze manier kunnen we uw huidige situatie eenvoudig en objectief in beeld brengen. Bij interesse maken wij voor u een vrijblijvende offerte.

2. Onderzoek

Tijdens de onderzoeksfase starten wij met een uitgebreide gebouwopname. Energieverbruik, gebouw gebonden data en ervaringen van de gebruikers zijn cruciale gegevens voor een adviesrapport. Tijdens deze opname voeren onze experts op aanvraag ook simulaties uit en berekenen ze de transmissie. Tijdens het onderzoek wordt inzage verkregen in mogelijke inefficiëntie in het energieverbruik, de te nemen energie besparende maatregelen en de financiële mogelijkheden. De resultaten van de opname worden samen met de beoogde doelstellingen en wensen gecompileerd tot een inzichtelijk adviesrapport.

3. Uitvoering

De uitvoering van de in het adviesrapport opgestelde maatregelen worden uitgevoerd door uw eigen vertrouwde installateur. Om de kwaliteit van het advies te waarborgen is het ook mogelijk de begeleiding en/of werkzaamheden door Eagle Energy uit te laten voeren. Welke oplossing u ook kiest; na de implementatie stellen we gezamenlijk vast of de gestelde doelstellingen zijn behaald.

4. Aftercare

Ook na het implementatietraject draagt Eagle Energy zorg voor de installatie en vragen van de klant. De zogenoemde aftercare is een belangrijk onderdeel van de begeleiding die wij bieden. Daarom staan onze experts klaar voor u als vraagbaak: voor, tijdens en na het project.

Quickscan

In onze Quickscan komt naar voren welke verduurzamingsmaatregelen er mogelijk zijn. Tevens is per maatregel een geschat besparingspotentieel en kostenraming van de investering opgenomen. Het potentieel en de kostenraming zijn gebaseerd op kengetallen en onze ervaring.

    Uw bericht

    [recaptcha size:compact]