Klik hier voor onze Quickscan. In deze scan komt naar voren welke verduurzamingsmaatregelen er voor u mogelijk zijn.

Wij zijn Eagle Energy

Eagle Energy is een advies- en bemiddelingsbureau gespecialiseerd in de verduurzaming van utiliteitsgebouwen. Wij bieden installatietechnisch advies voor het verduurzamen van uw gebouw, op maat. Eagle Energy werkt nauw samen met een breed netwerk experts. Zo staat er altijd een betrokken en gespecialiseerd team voor u klaar om u van A tot Z te begeleiden.

Onze Missie

Maatschappelijke betrokkenheid staat bij Eagle Energy hoog in het vaandel. Zo zien we verduurzaming niet alleen als een middel om CO2 te reduceren. Ook het creëren van een gezonder leef- en werkklimaat in combinatie met financiële voordelen speelt een belangrijke rol. Onze werkwijze berust altijd op de Trias Energetica. Die stelt dat het huidige energiegebruik eerst geoptimaliseerd dient te worden alvorens er gekeken wordt naar de mogelijkheden op gebied van duurzame energieopwekking. Wat men niet verbruikt hoeft men immers ook niet op te wekken. Kortom, een strategie met als doel het energieverbruik en bijbehorende kosten zo drastisch mogelijk te verlagen, zonder in te leveren op comfort.

De missie van Eagle Energy is om de verduurzaming en optimalisatie van utiliteitsgebouwen te begeleiden en onze klanten van een gespecialiseerd en eerlijk installatietechnisch advies te voorzien tijdens alle stappen van dit proces.

Gemiddelde gerealiseerde besparing

Gemiddelde besparing 36%

Verdeling opdrachten portfolio

Onderwijsinstellingen 36%
VvE’s 23%
Kantoorgebouwen 16%
Overheidsgebouwen 8%
Sporthallen 9%
Overige 8%

Milieu, Mens & Maatschappij

Eagle Energy hecht veel waarde aan ondernemen met respect voor milieu, mens en maatschappij. Ons werk richt zich op het verduurzamen van woon-, werk- en leeromgevingen, zonder het comfort uit het oog te verliezen. Onze energiebesparende adviezen in combinatie met duurzame energieopwekking gaan de verspilling van kostbare energie tegen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee.

Eagle Energy streeft naar samenwerkingen die zich inzetten voor een betere toekomst. Een toekomst waar milieu, mens en maatschappij in balans zijn.

Quickscan

In onze Quickscan komt naar voren welke verduurzamingsmaatregelen er mogelijk zijn. Tevens is per maatregel een geschat besparingspotentieel en kostenraming van de investering opgenomen. Het potentieel en de kostenraming zijn gebaseerd op kengetallen en onze ervaring.

    Uw bericht

    [recaptcha size:compact]