Klik hier voor onze Quickscan. In deze scan komt naar voren welke verduurzamingsmaatregelen er voor u mogelijk zijn.

Projecten

Gasverbruik Daniëlschool bijna gehalveerd

Na de overheveling van het buitenonderhoud in 2015 heeft Educatis Reformatorisch Primair Onderwijs een analyse gemaakt van de kwaliteit van de 9 schoolgebouwen. Het algemene beeld was dat er in de scholen weinig aandacht was voor energiegebruik en duurzaamheid. De energierekening was torenhoog, zegt Leen Otte,  die verantwoordelijk is voor de gebouwen. “We hebben samen met adviesbureau Eagle Energy een plan gemaakt met wensen van de scholen om dingen te verbeteren. Een belangrijke doelstelling was de energierekening omlaag te krijgen. Daar zijn we mee aan de gang gegaan.”

VvE Gulikstraat 115-145 Venlo

In opdracht van Steeds BV hebben wij voor de ACM Vastgoed Groep onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de blokverwarmingsinstallatie van de VvE te optimaliseren. Aanleiding hiertoe waren het hoge gasverbruik en de grote verschillen in de individuele energierekeningen van de leden van de VvE. De verschillen waren zo groot dat sommige bewoners geen gebruik meer durfden te maken van de blokverwarmingsinstallatie.

 

Quickscan

In onze Quickscan komt naar voren welke verduurzamingsmaatregelen er mogelijk zijn. Tevens is per maatregel een geschat besparingspotentieel en kostenraming van de investering opgenomen. Het potentieel en de kostenraming zijn gebaseerd op kengetallen en onze ervaring.

    Uw bericht

    [recaptcha size:compact]