Klik hier voor onze Quickscan. In deze scan komt naar voren welke verduurzamingsmaatregelen er voor u mogelijk zijn.

Referentieprojecten

VvE Gulikstraat 115-145 Venlo

In opdracht van Steeds BV hebben wij voor de ACM Vastgoed Groep onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de blokverwarmingsinstallatie van de VvE te optimaliseren. Aanleiding hiertoe waren het hoge gasverbruik en de grote verschillen in de individuele energierekeningen van de leden van de VvE. De verschillen waren zo groot dat sommige bewoners geen gebruik meer durfden te maken van de blokverwarmingsinstallatie.

Uit ons onderzoek kwam naar voren dat de blokverwarmingsinstallatie onjuist en inefficiënt werd aangestuurd waardoor er onnodig veel gas werd gebruikt.  Ook waren de cv-ketels sterk verouderd en dus aan vervanging toe. De grote verschillen in de energierekeningen ontstonden doordat de installatie niet volgens de bestaande regelgeving, voor het gebruik van elektronische kostenverdelers (EKV), in balans was.

Eagle Energy heeft de volgende maatregelen mogen verzorgen in samenwerking met installatiepartner Samsom installaties BV:

• Vervangen CV-ketels
• Toepassen dynamisch-hydronische balans
• Toepassen eNeef in combinatie met een draadloze zoneregeling per appartement

Doordat wij het totale traject van advies tot uitvoering voor de VvE mochten verzorgen is de kwaliteit van de maatregelen maximaal gewaarborgd en konden wij de VvE maximaal ontzorgen. Door toepassing van de verduurzamingsmaatregelen reduceert de VvE Gulikstraat het gasverbruik en bespaart fors op kosten en uitstoot van CO2. Daarnaast is er nu een eerlijke en correct werkende afrekening middels de bestaande elektronische kostenverdelers (EKV) gewaarborgd. Het comfort en het bedieningsgemak voor de bewoners is sterk verbeterd door toepassing van de draadloze zoneregelingen. De eNeef draagt er zorg voor dat de Cv ketels vooraf worden aangestuurd op tijd, temperatuur en vermogen zodat er nooit meer warmte wordt aangemaakt dan werkelijk nodig is om de appartementen te verwarmen.

Quickscan

In onze Quickscan komt naar voren welke verduurzamingsmaatregelen er mogelijk zijn. Tevens is per maatregel een geschat besparingspotentieel en kostenraming van de investering opgenomen. Het potentieel en de kostenraming zijn gebaseerd op kengetallen en onze ervaring.

    Uw bericht

    [recaptcha size:compact]