Klik hier voor onze Quickscan. In deze scan komt naar voren welke verduurzamingsmaatregelen er voor u mogelijk zijn.

Nieuws

Verplichte energiebesparende maatregelen voor scholen

www.eagle-energy.nl

Ook scholen zijn straks verplicht om energiebesparende maatregelen te gaan treffen om te voldoen aan het klimaatakkoord. Door nu te starten met besparen op energie kunnen scholen straks veel eenvoudiger de overstap maken naar energieneutraal. Eagle Energy helpt u graag om dit in te passen in uw begroting. Omdat energiebesparende maatregelen steeds efficiënter worden is de terugverdientijd korter geworden waardoor wij in veel gevallen de maatregelen “begrotingsneutraal” weten uit te voeren!

Diederik Samsom: ‘Scholen moeten besparen om te voldoen aan Parijs’

In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland klimaatneutraal zijn. Dat lijkt nog ver weg, maar dat geldt niet voor de tussendoelstelling van 2030: een reductie van 7 miljoen ton CO². Ter vergelijking: dat komt overeen met de uitstoot van 3 miljoen huishoudens. Diederik Samsom is voorzitter van de klimaattafel ‘Gebouwde omgeving’, waaraan ook de PO-Raad en VO-raad deelnemen. Daar proberen zij concrete afspraken te maken over de bijdrage van de onderwijssector.

Lees het gehele artikel van Diederik Samsom op www.poraad.nl 

Deel dit nieuws item

Quickscan

In onze Quickscan komt naar voren welke verduurzamingsmaatregelen er mogelijk zijn. Tevens is per maatregel een geschat besparingspotentieel en kostenraming van de investering opgenomen. Het potentieel en de kostenraming zijn gebaseerd op kengetallen en onze ervaring.

    Uw bericht

    [recaptcha size:compact]