Klik hier voor onze Quickscan. In deze scan komt naar voren welke verduurzamingsmaatregelen er voor u mogelijk zijn.

Nieuws

Partijen akkoord over de Klimaatwet! Benieuwd wat dit voor u betekent? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u  graag verder!

 

Er is een definitief akkoord over de Klimaatwet. Zeven fracties van zowel coalitie als oppositie hebben met elkaar afgesproken te streven naar een CO2-uitstoot reductie van 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Daarnaast moet de uitstoot in 2050 verminderd zijn met ten minste 95%. Ook moet in 2050 alle opgewekte energie CO2-neutraal zijn. Iedere vierde donderdag in oktober is voortaan nationale Klimaatdag, een soort Prinsjesdag over het Klimaat.

De wet is deze woensdagmiddag gepresenteerd in Den Haag. De zeven fracties (GroenLinks, PvdA, SP, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) hebben afgesproken dat het kabinet eens in de vijf jaar een Klimaatplan presenteert. In dat plan staan concrete afspraken over het Nederlandse klimaatbeleid voor de daaropvolgende jaren. Iedere twee jaar wordt dat plan geëvalueerd.

Naast die tweejaarlijkse evaluatie wordt de vierde donderdag in oktober voortaan nationale Klimaatdag. De ‘klimaatcoalitie van zeven’ wil dat die dag net zo gaat werken als Prinsjesdag. Het Planbureau voor de Leefomgeving presenteert dan de Klimaat- en Energieverkenningen (KEV), waarin de voorgang van het Klimaatplan wordt beschreven. Tegelijkertijd komt het kabinet met zijn Klimaatnota.

Plan in lijn met hoofddoel Klimaatakkoord

De wet die deze woensdag is gepresenteerd, heeft een hard doel van 49% CO2-uitstoot vermindering in 2030 ten opzichte van 1990, maar zegt daarnaast te streven naar een vermindering van 55% CO2-uitstoot in 2030. Dat is dus een aantal procentpunten meer. Daarnaast staat in de wet dat alle energie in 2050 hernieuwbaar opgewekt moet worden.

De CO2-uitstootvermindering van 49% is ook in het regeerakkoord opgenomen en daardoor het getal waarmee de klimaattafels onder leiding van Ed Nijpels aan de slag zijn om een Klimaatakkoord te maken. Dat akkoord wordt op 10 juli gepresenteerd.

De Klimaatwet wordt door zeven fracties gesteund. Het is de eerste Klimaatwet ooit in Nederland en daarmee de eerste keer dat er een wettelijke grond is om partijen in Nederland aan afspraken over CO2-uitstoot te houden. Wel staat er in de wet dat hij “niet extern afdwingbaar is.” Dit betekent dat de staat niet voor de rechter gedaagd kan worden als de doelen niet worden nagekomen.

Brede steun

Door de zeven fracties die zeggen akkoord te gaan is de wet verzekerd van de steun van 113 Tweede Kamerleden, zowel van de oppositie en coalitie. Ook de Eerste Kamer moet nog instemmen, maar met zo’n brede politieke steun is dat zeer waarschijnlijk.

Volgens dagblad Trouw zouden VVD en CDA geen voorstander zijn geweest van het terugdringen van de CO2-uitstoot met 95% in 2050. Een percentage van 85% was volgens hen voldoende. Mede omdat het harde afspraken zijn waar het kabinet op aangesproken kan worden, waren die twee partijen huiverig om heel vergaande doelstellingen neer te zetten.

Een eerste versie van de Klimaatwet werd in 2015 ingediend door toenmalige fractievoorzitter van de PvdA Diederik Samsom en GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Deel dit nieuws item

Quickscan

In onze Quickscan komt naar voren welke verduurzamingsmaatregelen er mogelijk zijn. Tevens is per maatregel een geschat besparingspotentieel en kostenraming van de investering opgenomen. Het potentieel en de kostenraming zijn gebaseerd op kengetallen en onze ervaring.

    Uw bericht

    [recaptcha size:compact]