Klik hier voor onze Quickscan. In deze scan komt naar voren welke verduurzamingsmaatregelen er voor u mogelijk zijn.

Projecten

Gasverbruik Daniëlschool bijna gehalveerd

Na de overheveling van het buitenonderhoud in 2015 heeft Educatis Reformatorisch Primair Onderwijs een analyse gemaakt van de kwaliteit van de 9 schoolgebouwen. Het algemene beeld was dat er in de scholen weinig aandacht was voor energiegebruik en duurzaamheid. De energierekening was torenhoog, zegt Leen Otte,  die verantwoordelijk is voor de gebouwen. “We hebben samen met adviesbureau Eagle Energy een plan gemaakt met wensen van de scholen om dingen te verbeteren. Een belangrijke doelstelling was de energierekening omlaag te krijgen. Daar zijn we mee aan de gang gegaan.”

Naast ‘gewone’ energiebesparende maatregelen heeft Educatis de eNeef, een innovatief regelsysteem voor de verwarming, in een aantal scholen geïnstalleerd. Met het systeem, dat gebruik maakt van de bestaande radiatoren, wordt elk lokaal afzonderlijk verwarmd, maar alleen als daar les wordt gegeven. “Voordat we de eNeef hadden gebeurde het regelmatig dat een heel schoolgebouw of een complete vleugel werd verwarmd omdat er één leerkracht over moest werken. Dat kostte erg veel geld.”

De Daniëlschool in Soest is één van de scholen waar de eNeef wordt gebruikt. Het schoolgebouw stamt uit begin jaren zeventig. De muren en vloeren zijn geïsoleerd, er zijn zonnepanelen en LED-verlichting geïnstalleerd en de verwarming is aangepast en goed ingeregeld. “Dat is een ingewikkelde technische operatie. De verwarmingsleidingen zijn geoptimaliseerd zodat het water er gemakkelijker door kan stromen. Elk lokaal wordt aangestuurd met een thermostaat en digitale kranen. Er zijn ook drie nieuwe CV-ketels. Al die die apparatuur is op een computer aangesloten, waar precies in staat welke ruimte wanneer wordt gebruikt.”

De ervaringen met het systeem zijn uitstekend. Als een docent buiten de normale schooltijden wil werken kan hij op een knop in zijn lokaal drukken. Dan gaat de verwarming een paar uur later uit dan normaal. Het gasverbruik lijkt enorm te zijn gedaald, zegt Otte. “Precies kan ik het voor de Daniëlschool nog niet zeggen, maar ik weet dat er gebouwen met het systeem zijn waar 40-50% minder gas wordt verbruikt. Wat ik wel zeker weet is dat we samen met de energie die wordt opgewekt door de zonnepanelen zoveel besparen op energiekosten, dat de MI-vergoeding niet meer wordt overschreden. Dat was onze voornaamste doelstelling.”

Bron: Green Deal Scholen

Projecten-overzicht

Quickscan

In onze Quickscan komt naar voren welke verduurzamingsmaatregelen er mogelijk zijn. Tevens is per maatregel een geschat besparingspotentieel en kostenraming van de investering opgenomen. Het potentieel en de kostenraming zijn gebaseerd op kengetallen en onze ervaring.