Wij zijn Eagle Energy

Eagle Energy is een advies- en bemiddelingsbureau gespecialiseerd in de verduurzaming van utiliteitsgebouwen. Wij bieden complete adviezen voor het verduurzamen van uw gebouw, op maat. Eagle Energy werkt nauw samen met een breed netwerk experts. Zo staat er altijd een betrokken en gespecialiseerd team voor u klaar om u van A tot Z te begeleiden.

Onze missie

Maatschappelijke betrokkenheid staat bij Eagle Energy hoog in het vaandel. Zo zien we verduurzaming niet alleen als een middel om CO2 te reduceren. Ook het creëren van een gezonder leef- en werkklimaat in combinatie met financiële voordelen speelt een belangrijke rol. Onze werkwijze berust altijd op de Trias Energetica. Die stelt dat het huidige energiegebruik eerst geoptimaliseerd dient te worden alvorens er gekeken wordt naar de mogelijkheden op gebied van duurzame energieopwekking. Wat men niet verbruikt hoeft men immers ook niet op te wekken. Kortom, een strategie met als doel het energieverbruik en bijbehorende kosten zo drastisch mogelijk te verlagen, zonder in te leveren op comfort.

De missie van Eagle Energy is om de verduurzaming en optimalisatie van utiliteitsgebouwen te begeleiden en onze klanten van een gespecialiseerd en eerlijk advies te voorzien tijdens alle stappen van dit proces.

een scherp oog voor energiebesparing

Wat kan Eagle Energy voor u betekenen?

Eagle Energy verleent een aantal gespecialiseerde services. Zo brengen wij adviezen uit, begeleiden en ontwikkelen we verduurzamingsprojecten. Onze experts bieden een helpende hand bij het selecteren van de juiste producten en uitvoerende krachten voor de verduurzaming en/of optimalisatie van uw gebouw. Ook is er de mogelijkheid een ‘Quickscan’ op het gebied van energiebesparing uit te voeren.

Onze Visie van Theorie naar Praktijk

Eagle Energy implementeert de driestapsstrategie van de Trias Energetica. Deze strategie is ontwikkeld door de TU Delft en internationaal geïntroduceerd door NOVEM (Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu). De strategie biedt duidelijke richtlijnen om een duurzaam en voordelig resultaat te bereiken.

De Trias Energetica kijkt eerst naar het bestaande energieverbruik en de mogelijkheden die te beperken. Na de optimalisatie van dit verbruik wordt gekeken naar duurzame energie en energie uit reststromen. Pas tijdens de laatste stap worden fossiele brandstoffen, op een efficiënte manier, ingezet. Als we de theorie naar praktijk vertalen resulteert dit in de volgende stappen:

Stap 1: Beperk de bestaande energievraag.

De eerste stap richt zich op het aanpassen van bestaande bouwkundige- en installatietechnische maatregelen, met een lagere energiebehoefte als doel. Deze passieve maatregelen zijn energieneutraal en kunnen zowel bij nieuwbouw als renovatie worden toegepast. Een aantal van de vele mogelijkheden zijn:

 • het optimaliseren en verduurzamen van systemen met een hoge energiebehoefte, zoals verwarmingsinstallaties;
 • het toepassen van een goede zone-regeling en een passende regelstrategie waarmee tot 40% besparing op gasverbruik kan worden behaald;
 • het gebruik van hoogwaardige isolatie zoals HR+++ glas;
 • het gebruik van natuurlijk daglicht.

Stap 2: Gebruik waar mogelijk duurzame energiebronnen en energie uit reststromen.

Tijdens de tweede stap worden duurzame energie en/of energie uit reststromen gebruikt voor een duurzaam resultaat. Onderstaand een aantal voorbeelden van duurzame methoden:

 • Warmteterugwinning: maak gebruik van energie en warmte die het gebouw verlaat, bijvoorbeeld door ventilatie.
 • Restwarmte: maak gebruik van restwarmte die vrijkomt tijdens industriële processen in het pand, zoals uit stook- en serverruimtes.
 • Zelf opwekken: maak gebruik van zonnepanelen en zonneboilers of windturbines om duurzame energie op te wekken.
 • Warmte-koude opslag: maak gebruik van systemen die warmte en/of koude kunnen afvoeren en opslaan in de bodem voor later gebruik.

Stap 3: Gebruik fossiele brandstoffen efficiënt en compenseer met duurzame energie.

Wanneer de bestaande energievraag is beperkt en duurzame methoden zijn toegepast is het noodzaak om bestaande installaties efficiënt in te regelen. Op deze manier wordt het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch beperkt. Denk aan oplossingen als:

 • het gebruik van HR-installaties;
 • het gebruik van een passende zone-regeling in combinatie met  dynamisch-hydronisch balanceren van bestaande verwarmingsinstallaties bespaart tot 40% op het gasverbruik;
 • het gebruik van regelbare verlichting in combinatie met zaken als een daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie;
 • het gebruik van energiezuinige apparaten om de behoefte aan koeling af te laten nemen.

Werkwijze

1. Kennismaking

Tijdens het kennismakingsgesprek met een van onze energieadviseurs brengen wij uw doelstellingen vakkundig in kaart. Ook demonstreren wij hoe onze expertise uw wensen kan verwezenlijken. Eagle Energy heeft uitgebreide kennis in huis op het gebied van verduurzaming, wettelijke kaders, ontwikkelingen en financiën. Op deze manier kunnen we uw huidige situatie eenvoudig en objectief in beeld brengen. Bij interesse maken wij voor u een vrijblijvende offerte.

2. Onderzoek

Tijdens de onderzoeksfase starten wij met een uitgebreide gebouwopname. Energieverbruik, gebouw gebonden data en ervaringen van de gebruikers zijn cruciale gegevens voor een adviesrapport. Tijdens deze opname voeren onze experts op aanvraag ook simulaties uit en berekenen ze de transmissie. Tijdens het onderzoek wordt inzage verkregen in mogelijke inefficiëntie in het energieverbruik, de te nemen energie besparende maatregelen en de financiële mogelijkheden. De resultaten van de opname worden samen met de beoogde doelstellingen en wensen gecompileerd tot een inzichtelijk adviesrapport.

3. Uitvoering

De uitvoering van de in het adviesrapport opgestelde maatregelen worden uitgevoerd door uw eigen vertrouwde installateur. Om de kwaliteit van het advies te waarborgen is het ook mogelijk de begeleiding en/of werkzaamheden door Eagle Energy uit te laten voeren. Welke oplossing u ook kiest; na de implementatie stellen we gezamenlijk vast of de gestelde doelstellingen zijn behaald.

4. Aftercare

Ook na het implementatietraject draagt Eagle Energy zorg voor de installatie en vragen van de klant. De zogenoemde aftercare is een belangrijk onderdeel van de begeleiding die wij bieden. Daarom staan onze experts klaar voor u als vraagbaak: voor, tijdens en na het project.

Gemiddelde gerealiseerde besparing

Gemiddelde besparing 36%

Verdeling opdrachten portfolio

Onderwijsinstellingen 36%
VvE’s 23%
Kantoorgebouwen 16%
Overheidsgebouwen 8%
Sporthallen 9%
Overige 8%

Milieu, Mens & Maatschappij

Eagle Energy hecht veel waarde aan ondernemen met respect voor milieu, mens en maatschappij. Ons werk richt zich op het verduurzamen van woon-, werk- en leeromgevingen, zonder het comfort uit het oog te verliezen. Onze energiebesparende adviezen in combinatie met duurzame energieopwekking gaan de verspilling van kostbare energie tegen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee.

Eagle Energy streeft naar samenwerkingen die zich inzetten voor een betere toekomst. Een toekomst waar milieu, mens en maatschappij in balans zijn.

Nieuws

UNETO-VNI: ‘Energietransitie moet topprioriteit zijn voor het nieuwe kabinet’

Bij het verschijnen van de miljoenennota kijkt Doekle Terpstra vooral reikhalzend uit naar het volgende kabinet. Volgens de voorzitter van UNETO-VNI moet de nieuwe regering de financiële ruimte gebruiken voor de energietransitie.

‘Ons land staat er prima voor, mede dankzij het huidige kabinet’, zegt Terpstra in reactie op de laatste miljoenennota van het demissionaire kabinet Rutte-II. ‘Nu is het tijd om te investeren in onze toekomst. We kunnen honderdduizenden woningen en gebouwen energieneutraal maken. Dat moet topprioriteit zijn voor het nieuwe kabinet. Met gerichte investeringen en een consistent beleid kunnen we ons land kampioen maken op het gebied van verduurzaming.’

Terpstra verwacht van het nieuwe kabinet op korte termijn een klimaatwet. ‘Ik heb er vertrouwen in dat het nieuwe kabinet de urgentie inziet en snel aan de slag gaat. We kunnen de energiebesparingsdoelstellingen van Parijs halen, als we de juiste maatregelen nemen. We moeten investeringen in energiezuinige woningen en gebouwen stimuleren, niet blokkeren. Het gaat om de verduurzaming van grote aantallen gebouwen, daar kunnen we niet langer mee wachten. Dat levert ons grote milieuwinst op, we creëren tienduizenden banen in de installatiebranche én we bezorgen iedereen een lagere energierekening. Een klimaatwet zorgt voor duidelijkheid bij huishoudens en bedrijven en voorkomt zwabberbeleid.’

Terpstra pleit voor een verbod op aardgas in nieuwbouwwoningen. De voorman van de installateurskoepel wijst erop dat ook investeringen in de infrastructuur en industrie dringend nodig zijn om de CO2-uitstoot verder te verminderen.

bron: http://groenecourant.nl/

Referentieprojecten

VvE Gulikstraat 115-145 Venlo

In opdracht van Steeds BV hebben wij voor de ACM Vastgoed Groep onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de blokverwarmingsinstallatie van de VvE te optimaliseren. Aanleiding hiertoe waren het hoge gasverbruik en de grote verschillen in de individuele energierekeningen van de leden van de VvE. De verschillen waren zo groot dat sommige bewoners geen gebruik meer durfden te maken van de blokverwarmingsinstallatie.

Uit ons onderzoek kwam naar voren dat de blokverwarmingsinstallatie onjuist en inefficiënt werd aangestuurd waardoor er onnodig veel gas werd gebruikt.  Ook waren de cv-ketels sterk verouderd en dus aan vervanging toe. De grote verschillen in de energierekeningen ontstonden doordat de installatie niet volgens de bestaande regelgeving, voor het gebruik van elektronische kostenverdelers (EKV), in balans was.

Eagle Energy heeft de volgende maatregelen mogen verzorgen in samenwerking met installatiepartner Samsom installaties BV:

• Vervangen CV-ketels
• Toepassen dynamisch-hydronische balans
• Toepassen eNeef in combinatie met een draadloze zoneregeling per appartement

Doordat wij het totale traject van advies tot uitvoering voor de VvE mochten verzorgen is de kwaliteit van de maatregelen maximaal gewaarborgd en konden wij de VvE maximaal ontzorgen. Door toepassing van de verduurzamingsmaatregelen reduceert de VvE Gulikstraat het gasverbruik en bespaart fors op kosten en uitstoot van CO2. Daarnaast is er nu een eerlijke en correct werkende afrekening middels de bestaande elektronische kostenverdelers (EKV) gewaarborgd. Het comfort en het bedieningsgemak voor de bewoners is sterk verbeterd door toepassing van de draadloze zoneregelingen. De eNeef draagt er zorg voor dat de Cv ketels vooraf worden aangestuurd op tijd, temperatuur en vermogen zodat er nooit meer warmte wordt aangemaakt dan werkelijk nodig is om de appartementen te verwarmen.

Mara Croese – Voorzitter VvE Riouwstraat-Noord – Den Haag

“Een samenwerking met Eagle Energy verloopt in een bijzonder prettige sfeer. Hun communicatie is zeldzaam goed en dat geeft een extra dimensie aan het begeleidingsproces. De snelheid en klantgerichtheid is opvallend in de huidige tijd en men is altijd verzekerd van een optimaal resultaat bij hun duurzame en energiebesparende oplossingen”.

Onderwijsinstellingen

Een school is niet alleen een verzameling lokalen, maar ook een plek waar wordt geleerd en gewerkt. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de leerkrachten het binnenklimaat als onvoldoende ervaart. 

Terwijl het leer- en werkklimaat in omgevingen waar het kind centraal staat van essentieel belang is. Daarnaast is het een van de belangrijkste voorwaardes van goed onderwijs.

Scholen krijgen steeds vaker te maken met regels die duurzame huisvesting verplichten. Er wordt te vaak gedacht aan nieuwbouw, terwijl bestaande gebouwen zeer goed verduurzaamd kunnen worden. Ook is het huidige aantal schoolgebouwen voldoende, gezien de demografische krimp.

Om die redenen adviseert Eagle Energy om eerst renovatie van de bestaande bouw te overwegen. Met als doel het verhogen van het gebruiksgemak en comfort, het verhogen van autoriteit en het verlagen van energieverbruik en kosten.

VvE’s

Voor eigenaren van woningen en appartementen staat duurzaamheid en optimaal wooncomfort tegen lagere lasten hoog in het vaandel. Wij kunnen u helpen deze doelen te bereiken.

Het bereiken van een optimaal wooncomfort tegen lagere lasten kan een lastig traject zijn. Tijdens verduurzamingsprojecten van VvE’s dienen de bewoners overtuigd te zijn van de voordelen en kunnen interne regelementen een struikelblok vormen. Ook zijn regelementen omtrent subsidies en bouwkundige voorwaarden aspecten waar rekening mee gehouden moet worden.

Eagle Energy beschikt over de juiste kennis op het gebied van stimuleringsmaatregelen en financieringsconstructies om VvE’s op de juiste manier te begeleiden tijdens verduurzamingstrajecten.

Kantoorgebouwen

Er valt veel te winnen voor bedrijven die gebruik maken van kantoorpanden, zoals grote kostenbesparingen en een verhoogde productiviteit van werknemers. Optimalisatie van bestaande installaties kan dit bereiken.

Werknemers zijn de spil van een bedrijf. Daarom is het belangrijk dat de werkomgeving van uw bedrijf optimaal is. Productiviteit gaat namelijk hand in hand met een hoog comfort in uw kantoorpand. Wanneer het comfort ondermaats  is en de productiviteit afneemt wordt ook de kans op ziekteverzuim groter.

Om het welzijn van uw werknemers en bedrijf te garanderen zijn er een aantal mooie verduurzamingsmaatregelen die Eagle Energy voor u kan implementeren. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het wisselende gebruik van uw pand en de beheersbaarheid van de situatie.

Overheidsgebouwen

Overheidsgebouwen dienen een voorbeeldfunctie te geven, met name op het gebied van duurzaamheid. Eagle Energy kan het verduurzamingsproces begeleiden en daarnaast veel kosten te besparen en het comfort verbeteren.

In essentie is een overheidsgebouw ook een kantoorgebouw waar werknemers zich comfortabel moeten voelen en productief moeten zijn.  Het verschil zit voornamelijk in het feit dat overheidsgebouwen ook een toonbeeld behoren te zijn voor andere onderneming.  

Doormiddel van passende verduurzamingsmaatregelen kan Eagle Energy  het werkklimaat veraangenamen, het gebruik versimpelen en de bewustwording van milieuvriendelijke oplossingen vergroten.

Contact

http://www.eagle-energy.nl/

West Kinderdijk 281A
2953 XT Alblasserdam
Nederland
Tel.: +31 (0)85 01 60 617
Mail: info@eagle-energy.eu